Integritetspolicy

 1. Ansvarig för hantering av dina personuppgifter
  Tweega Home Design AB (org. nr. 556905-8224) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

 2. Hur vi behandlar dina personuppgifter
  2.1. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter
  Tweega Home Design behandlar personuppgifter som lämnas av dig i samband med ett köp i vår webbutik (www.tweegahomedesign.se). Exempel på uppgifter som vi samlar in från dig är namn, adress, personnummer, e-postadress och mobilnummer.

2.2. Vilka personuppgifter behandlar vi och varför
För att ge dig en förståelse för hur vi behandlar dina personuppgifter beskriver vi nedan vilka slags personuppgifter vi behandlar och till vilket syfte.

Hantera beställning och leverans av varor
Ändamål: För att kunna leverera din beställning och kontakta dig vid frågor/oklarheter som berör din beställning.

 • Namn
 • Folkbokföringsadress
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter

Lagringstid: Till dess att medlemskapet avslutas (sker manuellt på begäran av kund).

2.3. Hur och varför hanterar vi personnummer
Vi behandlar endast personnummer som är nödvändigt för ändamålet och som bidrar till att vi kan leverera de varor du som kund beställt till den adress som du angett. För att kunna skicka ut SMS-avisering när din order finns att hämta ut lagrar vi telefonnummer. Vi eventuella fel, förseningar eller oklarheter om din order kan Tweega Home Design komma att kontakta dig via telefon eller e-postadress. Det är för att säkerställa kundens beställning och önskemål som vi lagrar dessa kontaktuppgifter.

2.4. Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med
För att kunna leverera dina varor till dig överför vi tillfälligt dina personuppgifter med utvalda tredje parter såsom PostNord för att på så sätt kunna anordna en leverans.

För att hantera dina betalningar kan dina uppgifter delas med finansiella aktörer. Om du väljer att använda kredittjänster som tillhandahålls via våra partners kommer dina personuppgifter delas med betal- och kreditbolag. Våra partners kan även komma att ta en kreditupplysning på dig i samband med köp hos Tweega Home Design.

På grund av lagkrav, berättigat intresse eller med ditt godkännande kan Tweega Home Design komma att dela dina uppgifter med myndigheter som t.ex. Skatteverket, domstolar och Polisen.

2.5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter
Tweega Home Design lagrar dina personuppgifter tills du själv meddelar oss om att du vill att dina uppgifter raderas. Maila oss på info@tweegahomedesign.se för att få dina uppgifter raderade ur vår kunddatabas. Personuppgifter lagras dock som längst i 10 år. Anledningen till att vi behandlar dina personuppgifter är för att kunna ge så god service till dig som möjligt. Detta är t.ex. att uppfylla garantiåtaganden, reklamationsärenden, ge dig skötselråd eller annan service för varor du tidigare köpt.

2.6 .Var behandlar vi dina personuppgifter
Vi kommer att hantera dina personuppgifter inom EU/ESS. Om personuppgifter överförs till eller behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Tweega Home Design att vidta legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter
  Tweega Home Design AB vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem.

 2. Cookies
  På www.teegahomedesign.se använder vi oss av cookies precis som de allra flesta webbplatser idag. Det främsta syftet med vårt användande av cookies är att göra vår webbplats mer användarvänlig och ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Vissa cookies är exempelvis nödvändiga för att vissa funktioner ska fungera.

 1. Dina rättigheter
  Du kan när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss och varifrån dessa uppgifter inhämtats (s.k. registerutdrag) samt ändamålet. Om du inte lägre vill att vi lagrar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga. Begäran kan skickas in till oss på Tweega Home Design via mail: info@tweegahomedesign.se. Skriv då att du önskar tas bort från vår kunddatabas, och ange ditt namn och personnummer så att vi kan lokalisera dig i vår kunddatabas och därefter radera dina uppgifter.

Vid pågående orderhantering, leverans, ångerrätt eller reklamation kommer vi att spara dina uppgifter tills ärendet är stängt, därefter kan dina uppgifter raderas. Detsamma gäller om du har en pågående betalning som ännu inte är slutförd.

6. Tillsynsmyndighet
Dataskyddsmyndigheten (fr.o.m. den 25 maj 2018, dessförinnan Datainspektionen) är den tillsynsmyndighet som i Sverige övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att Tweega Home Design behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Dataskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:
Telefonnummer: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se


7. Fastställelse och ändring av integritetspolicyn
Integritetspolicyn fastställdes av Tweega Home Design AB den 2021-02-07.