Allmänna villkor

 1. Allmänt
  1.1. Dessa villkor gäller när du som konsument gör en beställning via vår webbutik: www.tweegahomedesign.se. Avtal ingås då mellan kunden och Tweega Home Design AB (org. nr. 556905-8224).

1.2. Vi tillämpar inga kreditköp till personer under 18 år. Kunder under 18 år måste ha målsmans godkännande.

1.3. Webbplatsen (www.tweegahomedesign.se) ägs av Tweega Home Design AB. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från oss Tweega Home Design. Tweega Home Design reserverar sig för eventuella bild- och skrivfel i webbutiken.


Avtal och beställning
2.1. Kunden måste godkänna villkoren för att kunna genomför ett köp i vår webbutik (www.tweegahomedesign.se). Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden till att följa villkoren, samt godkänner att du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt nedan. Ett avtal om köp ingås först när vi på Tweega Home Design bekräftat kundens beställning och kunden mottagit orderbekräftelse från oss. Vid tekniskt fel eller eventuell slutförsäljning kan Tweega Home Design komma att neka eller annullera en beställning. Vi uppmanar våra kunder att spara orderbekräftelsen för att lättare få hjälp vid eventuella reklamations- eller ångerärenden.


 1. Kunduppgifter
  3.1. Kunden ansvarar för och bekräftar att de uppgifter som fylls i är korrekta och fullständigt ifyllda. Kunden ansvarar med andra ord för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Tweega Home Designs behandling av personuppgifter finns i Tweega Home Designs Integritetspolicy.

3.2. Kunden ansvarar för att ingen annan än kunden själv kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig. Det är kunden som ansvarar för de order och händelser som sker i dennes namn. Kunden ska omgående anmäla till Tweega Home Design om det kan misstänkas att obehörig känner till dennes inloggningsuppgifter. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter.

3.3. Om Tweega Home Design misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren har vi på Tweega Home Design rätt att stänga av kunden. Tweega Home Design har även rätt att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter om så behövs – utan närmare förklaring och anledning.


 1. Priser, avgifter och betalning
  4.1. Vid beställning via www.tweegahomedesign.se gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Avgifter för frakt anges separat.

4.2. Kunden kan betala sitt köp på de sätt som anges i webbutiken. Tweega Home Design kan inte ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid köptillfället.


 1. Leverans och frakt
  5.1. Varor som finns i lager levereras normalt inom 1 vecka från det att Tweega Home Design bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. I de fall en vara returneras till Tweega Home Design men kunden inte är anträffbar på angivet telefonnummer eller e-postadress, kommer kunden ändå att debiteras. Om kunden hellre vill hämta upp sin beställning i Eskilstuna (på Apelsinvägen 17 eller på annan överkommen plats i Eskilstuna) tillkommer ingen fraktkostnad.

5.2. Vid leveransförsening meddelar Tweega Home Design kunden om detta och fortsätter bevaka beställningen.

5.3 Kunden ska hämta beställd vara inom 14 dagar från det att avisering mottagits. Paket hämtas i första hand ut personligen mot uppvisande av giltig legitimation. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas ut. Avisering sker via oftast via SMS. Om ditt paket inte hämtas ut i tid kommer det att skickas tillbaka till oss på Tweega Home Design. Kunden kommer att personligen kontaktas av Tweega Home Design och om paketet behöver skickas om kan kunden komma att debiteras för fraktkostnaden på nytt.


 1. Ångerrätt
  6.1. Tweega Home Designs ambition är att kunden alltid ska bli nöjd med sin beställning. Skulle kunden av någon anledning ångra sig så har kunden 14 dagars ångerrätt enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att kunden alltid har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Tweega Home Design detta inom 14 dagar från att denne eller någon av kunden angiven person tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2. Om du som kund vill ångra köpet ska du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Tweega Home Design (info@tweegahomedesign.se) om detta. Uppge namn, adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Kunden kan också välja att utöva sin ångerrätt genom att skicka den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.

6.3. Kunden står för returfrakt och ska returnera varan väl emballerad, i fint skick och helst i originalförpackning. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum då kunden meddelat Tweega Home Design sin ångerrätt. Vid frågor kring returfrakten kan kunden kontakta Tweega Home Design på info@tweegahomedesign.se.

6.4. Om Kunden har returnerat en vara betalar Tweega Home Design tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive fraktkostnaden. Vid retur av del av order återbetalas inte fraktkostnaden.

6.5. Tweega Home Design betalar tillbaka beloppet så fort som möjligt, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som vi (Tweega Home Design) tog emot kundens önskan om ångerrätt. Återbetalning sker dock inte förrän Tweega Home Design tagit emot varan alternativt när kunden kan visa att varan har skickats tillbaka eller har lämnats in hos ett ombud för att skickas tillbaka. Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som ursprungligen valdes vid köptillfället, förutsatt att något annat inte överenskommits eller att det finns hinder för en sådan återbetalning.


 1. Öppet köp
  7.1. Utöver den lagstadgade ångerrätten enligt punkt 6 ovan erbjuder Tweega Home Design öppet köp på varor i 30 dagar efter leveransdatum. Kunden ska inom 30 dagar kunna lämna tillbaka varan hel, ren och i originalförpackning. Varan får inte heller ha varit använd eller monterad.

7.2. Kunden står för returfrakten vid öppet köp och ansvarar för att varan returneras i oförändrat skick. Kunden måste returnera varan väl emballerad och i originalförpackning.

7.3. När Tweega Home Design fått tillbaka returnerad varan och konstaterat att den är i oförändrat skick betalar Tweega Home Design tillbaka beloppet som kunden betalat för varan. Tweega Home Design betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från det att vi på Tweega Home Design mottagit varan i retur. Vid retur av en vara återbetalas inte fraktavgiften. Tweega Home Design har rätt att neka retur av en vara som inte lämnats tillbaka i oförändrat skick, med andra ord om varan är skadad eller använd. I dessa fall nekas returen men kunden debiteras ändå för varans kostnad.


 1. Reklamation
  8.1. Kunden har alltid tre års reklamationsrätt på varor inköpta i webbutiken (www.tweegahomedesign.se).

8.2. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Om kunden upptäcker fel på varan ska kunden så snart som möjligt kontakta Tweega Home Design (info@tweegahomedesign.se). Reklamationen måste göras inom rimlig/skälig tid efter det att kunden märkt eller borde ha märkt felet på varan.

8.3. När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts av oss kommer Tweega Home Design att kompensera kunden enligt gällande konsumentlagstiftning. Tweega Home Design strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit kundens reklamationen. Om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen har Tweega Home Design rätt att neka reklamationen. Vid reklamationer följer Tweega Home Design riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8.4. Tweega Home Design står för returfrakten för godkända reklamationer, förutsatt att returfrakten sker på överenskommet sätt mellan kunden och Tweega Home Design.


 1. Ändring av villkoren
  9.1. Tweega Home Design förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i dessa villkor. Alla ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp i webbutiken), alternativt 30 dagar efter att Tweega Home Design har informerat kunden om ändringarna. Vi rekommenderar att kunden håller sig uppdaterad på www.tweegahomedesign.se för att bli medveten om eventuella ändringar av villkoren.

 2. Tillämplig lag och tvist
  10.1. Vid eventuell tvist följer Tweega Home Design de beslut som fattas av Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s onlineplattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och, med undantag för vad som anges under stycket ovan, avgöras av allmän domstol.


Köpvillkor

Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se

Payson Logo

Betalning mot faktura
Vi erbjuder betalning mot faktura i samarbete med Payson.
Betalningsvillkor är 14 dagar och det tillkommer en avgift om [ange eventuell merkostnad] kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs. Företag som betalar mot faktura måste vara registrerade i Sverige och ska betala fakturan inom 30 dagar. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickas en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.
Läs mer om villkoren här.

Information om ångerrätt
Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning
Vid betalning mot Faktura kommer fakturan att pantsättas till Svea Bank AB (publ) org. nr 556158–7634.